Look at me now


Look at me now

  • 15.1K

R U T H  B Á E Z ️ TikTok avatar

@ruth_baez26

π™ΌπšŠπš–πš’ 𝚍𝚎 πšžπš— πšπšŽπš’πŸ™ŒπŸ§ΈπŸ˜»πšœπš’ΜπšπšžπšŽπš–πšŽ πšŽπš— πš’πš—πšœπšπšŠπšπš›πšŠπš– ⬇️


More videos from R U T H B Á E Z ️

This TikTok video is about Look at me now . Video recorder by R U T H B Á E Z βœ¨β™ŒοΈ @ruth_baez26. New videos with @ruth_baez26 ruth_baez26

You can find this video on TikTok by ID number = 6984583648074861829 which was recorded by TikToker with nickname @ruth_baez26, so the original video is accessible on this URL http://www.tiktok.com/@ruth_baez26/video/6984583648074861829 (in case if it was not banned or removed)

R U T H B Á E Z ️ @ruth_baez26 didn't try to reach many people so (s)he added no hashtags at all.

Nobody can call @ruth_baez26 speechless. R U T H B Á E Z ️ wrote 14 characters to describe this gorgeous TikTok: Look at me now

It seems R U T H B Á E Z ️ loves to listen to some music. How the "Daniiel Ortegaa - Look At Me Now" sounds to you?

Counter turned 15100 views. Not too crazy, but fair. @ruth_baez26 will go viral soon, I bet

This video was extracted from the following link https://www.tiktok.com/@ruth_baez26/video/6984583648074861829

On this site video was hitted 3 times.